[Dutch] Lijst van gegevens die onder de Wet bewaarplicht zes maanden worden bewaard

Even als notitie voor mezelf, hierbij de lijst van gegevens die door openbare elektronische communicatiediensten onder de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (MvT), de Nederlandse implementatie van de Europese dataretentierichtlijn, gedurende zes maanden moeten worden opgeslagen. Deze lijst betreft een bijlage behorende bij artikel 13.2a van de Telecommunicatiewet. Ter opfrissing: het Europese Hof van Justitie heeft die richtlijn in april 2014 afgekeurd. De Nederlandse regering moet nog reageren op die uitspraak (houd hier een oogje in ‘t zeil).

(Tekst geldend op: 25-08-2014)

Bijlage behorende bij artikel 13.2a van de Telecommunicatiewet

In deze bijlage wordt verstaan onder:

 1. telefoondienst: oproepen (met inbegrip van spraak, voicemail, conference call of call-gegevens), aanvullende diensten (met inbegrip van call forwarding en call transfer), messaging- en multimediadiensten (met inbegrip van short message service (SMS), enhanced media service (EMS) en multimedia service (MMS);

 2. gebruikersidentificatie: een unieke identificatie die aan een persoon wordt toegewezen wanneer deze zich abonneert op of registreert bij een internettoegangsdienst of internetcommunicatiedienst;

 3. celidentiteit (Cell ID): de unieke code van een cel van waaruit een mobiele telefoonoproep werd begonnen of beëindigd.

In deze bijlage worden als gegevens, bedoeld in artikel 13.2a van de wet, aangewezen de volgende gegevens:

 1. Bij telefonie over een mobiel of een vast netwerk:

  1. het telefoonnummer van de oproeper en het telefoonnummer (de telefoonnummers) die werden opgeroepen en, in het geval van aanvullende diensten zoals call forwarding of call transfer, het nummer (de nummers) waarnaar de verbinding is doorgeleid.

  2. namen en adressen van de betrokken abonnees of geregistreerde gebruikers;

  3. datum en tijdstip van aanvang en einde van de verbinding;

  4. de gebruikte telefoondienst;

  5. bij mobiele telefonie:

   • de International Mobile Subscriber Identity (IMSI) van de oproepende en van de opgeroepen deelnemer;

   • de International Mobile Equipment Identity (IMEI) van de oproepende en de opgeroepen deelnemer;

   • in geval van vooraf betaalde anonieme diensten, datum en tijdstip van de eerste activering van de dienst en aanduiding (Cell ID) van de locatie waaruit de dienst is geactiveerd;

   • de locatieaanduiding bij het begin van de verbinding;

   • gegevens voor het identificeren van de geografische locatie van cells middels referentie aan hun locatieaanduidingen gedurende de periode dat communicatiegegevens worden bewaard.

 2. Bij internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie:

  1. de toegewezen gebruikersidentificatie(s) en de gebruikersidentificatie of telefoonnummer van de beoogde ontvanger(s) van een internettelefoonoproep;

  2. de gebruikersidentificatie en het telefoonnummer toegewezen aan elke communicatie die het publieke telefoonnetwerk binnenkomt;

  3. naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker aan wie het IP-adres, de gebruikersidentificatie of het telefoonnummer was toegewezen op het tijdstip van de communicatie en naam (namen) en adres (adressen) van de abonnee(s) of de geregistreerde gebruiker(s) en de gebruikersidentificatie van de beoogde ontvanger van communicatie;

  4. datum en tijdstip van de log-in en log-off van een internetsessie gebaseerd op een bepaalde tijdzone, samen met het IP-adres, hetzij statisch, hetzij dynamisch, dat door de aanbieder van een internettoegangsdienst aan een communicatie is toegewezen, en de gebruikersidentificatie van de abonnee of geregistreerde gebruiker;

  5. datum en tijdstip van de log-in en log-off van een e-maildienst over het internet of internettelefoniedienst gebaseerd op een bepaalde tijdzone;

  6. de gebruikte internetdienst;

  7. het inbellende nummer voor een inbelverbinding;

  8. de digital subscriber line (DSL) of ander eindpunt van de initiatiefnemer van de communicatie.

EOF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *