Month: February 2016

[Dutch] Snippets uit Lars Bové’s boek over Staatsveiligheid (VSSE), de Belgische evenknie van de AIVD

‘Staatsveiligheid’ (VSSE) is de Belgische evenknie van de AIVD. Van Belgische journalist Lars Bové verscheen over de Staatsveiligheid in april 2015 het boek De geheimen van de staatsveiligheid. Bové citeert in dat boek onder andere uit gesprekken die hij had met “een topambtenaar bij de Belgische veiligheidsdiensten”. Ik licht daarvan hieronder een passage uit van p.19-22 (van de vijfde druk). In het laatste deel van deze passage stelt de ambtenaar trouwens dat in tegenstelling tot in België, in andere landen waaronder Nederland wél een “cultuur van inlichtingen of intelligence” bestaat, en dat “de wisselwerking tussen de inlichtingendiensten en de beleidsverantwoordelijken [daar] veel professioneler [is]”. Niet duidelijk is van welk jaar de citaten dateren.

‘Er is veel te weinig geweten over de Staatsveiligheid, zeker bij onze politieke klasse. Politici hebben een heel oppervlakkige kijk op de Staatsveiligheid. Hun perceptie leunt vooral aan bij wat ze in Hollywood-films zien, terwijl Staatsveiligheid even levensbelangrijk als gevaarlijk is voor de democratie. Net als alle andere inlichtingendiensten in de wereld. Je kunt ze dus maar beter goed controleren.’
Dit zijn de woorden van een topambtenaar bij de Belgische veiligheidsdiensten. Hij kent de Staatsveiligheid erg goed. Al decennialang werkt hij op het hoogste niveau samen met de dienst, in verschillende hoedanigheden’.
We hebben afgesproken in zijn kantoor in Brussel. Zelfs zijn medewerkers weten niet dat ik hier ben om over de Staatsveiligheid te praten.
‘Ik geef liever mijn ongezouten mening dan de zaken te verbloemen’, klinkt het veelbelovend. ‘De Staatsveiligheid leeft enorm teruggetrokken, op zichzelf. Dat is een probleem.’

[…]

Ik speel advocaat van de duivel: is het niet vanzelfsprekend dat een inlichtingendienst in het geheim werkt? Dat is toch de kracht en het nut van een dergelijke dienst?
De grijze topambtenaar klinkt resoluut: ‘Als niemand mag weten waar haar informatie vandaan komt, dan heeft ze als overheidsdienst wel héél veel macht. Dan kan er van alles gebeuren. Ze kan informatie opkloppen. Ze kan informatie achterhouden. Ze kan ook rustig niets doen, zonder pottenkijkers.’
‘Het is een geheime dienst, ja. Ze moet natuurlijk discreet kunnen werken. Ze moet niet alles prijsgeven. Dat beweer ik ook niet. Maar er is nog een lange weg te gaan, naar meer transparantie en een optimale controle.’
Hij aarzelt even, kijkt uit het raam.
‘Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de Staatsveiligheid.’
Hij richt zijn blik weer even op mij.
‘Worden de agenten van de Staatsveiligheid voldoende opgeleid? Zijn ze deontologisch en psychologisch uitgerust voor een dergelijke baan?’
Ik noteer ijverig. Op al die vragen wil ik antwoorden vinden.
‘Er lopen ook nog altijd “figuren” rond bij de Staatsveiligheid. Je zult ze wel leren kennen. Ze drukken hun stempel op de dienst. Ze hebben het geschopt tot leidinggevende. Ze hebben een lange geschiedenis binnen de dienst. Ze laten zich alleen omringen met vertrouwelingen. Ze gedragen zich als feodale heersers. Zelfs de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid weet lang niet alles. Zelfs de topman weet niet wat ze allemaal uitspoken in zijn dienst. Het gaat zo ver dat die “figuren” binnenshuis alle regenstanders proberen uitschakelen om alles in hun voordeel te kunnen manipuleren. En dan heb je ook de lagere inspecteurs die hele namiddagen op café zitten. Die krijgen vrij spel. Ook dat is moeilijk te controleren. Tot er een incident uitlekt: dan worden alle rangen gesloten voor de buitenwereld. En ik beweer niet dat ze om de haverklap dossiers verborgen houden voor hun toezichthouders. Maar het gebeurt wel.’
Ik schrik van zijn openhartigheid, of misschien vooral van het zwartgallige portret van de Staatsveiligheid. Ik vraag gretig door. Hoe is het om samen te werken met een dergelijke dienst? De topambtenaar wikt opnieuw zijn antwoord niet.
‘De Staatsveiligheid heeft de neiging om te concurreren met de politie. Ook met de andere veiligheidsdiensten. In sommige dossiers heeft ze duidelijk alleen informatie gedeeld wanneer het haar uitkwam. De Staatsveiligheid krijgt te veel macht om haar informatie af te schermen. Ze mag alles classificeren. Het wordt hoog tijd dat te veranderen.’
De ambtenaar pauzeert even.
‘Maar de Staatsveiligheid heeft wel een ondankbare opdracht’, verandert hij ineens van toon. ‘Een geheime dienst werkt met informatie en inlichtingen. Dat is wat anders dan de staalharde bewijzen die politie en gerecht gebruiken. Met inlichtingen moet je voorzichtig omspringen. Die kun je niet zomaar duiden. Je mag geen informanten verbranden. Het is allemaal obscuurder.’
Waarom is dat een ondankbare opdracht?
‘Wat de Staatsveiligheid vertelt aan de beleidsvoerders, is nooit goed nieuws. Politici horen niet graag wat de Staatsveiligheid hun te vertellen heeft. Maar een inlichtingendienst moet niet politiek correct zijn. Ze moet vertellen hoe het echt zit. Ik sta altijd versteld dat beleidsvoerders uit de lucht vallen, oprecht verbouwereerd zijn, als het gevaar van moslimterroristen of spionage voorpaginanieuws wordt, terwijl ze over die gevaren al jaren zijn gewaarschuwd door de Staatsveiligheid, binnenskamers, in vertrouwelijke nota’s.’
Politici weten niet hoe de Staatsveiligheid werkt, en als ze er informatie over krijgen, gebeurt er niets mee. Is dat de conclusie?
‘In België weten politici niet wat ze met waarschuwingen van de Staatsveiligheid moeten beginnen. Dus doen ze er liever niets mee, tot de gevaren niet langer te negeren vallen. In België heerst er geen cultuur van inlichtingen of intelligence. In andere landen, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk of Nederland heb je wel die cultuur. Daar is de wisselwerking tussen de inlichtingendiensten en de beleidsverantwoordelijken veel professioneler. En dat is zowel de schuld van de Belgische politici, die van verkiezing naar verkiezing hollen, als van de Staatsveiligheid, die een veel te hoge muur om zich heen bouwt. Bij de Staatsveiligheid werken inderdaad nog te veel mensen die niet geheim, maar “geheimzinnig” doen, en dat is geen gezonde situatie.’

EOF

 

 

Some Elements of Intelligence Work — 73 Rules of Spycraft (Allen Dulles, 1960s)

Allen Dulles

Allen Dulles (source; Wikimedia Commons / public domain)

The Fall 2009 issue of AFIO‘s The Intelligencer contains an article by James Srodes on (declassified) notes attributed to American diplomat and lawyer Allen Dulles (1893-1969), the 5th Director of Central Intelligence and once head of the CIA. The notes are entitled “Some Elements of Intelligence Work”; the title of Srodes’s article is “Allen Dulles’s 73 Rules of Spycraft”. According to Srodes, Dulles’s writing is “unpolished and almost conversational in style, as if Dulles had simply noted them down as the basis for one of the informal lectures he continued to give to young training officers”. The elements “range from the tiny tasks of tradecraft to the broader philosophy of security, recruiting agents, and personal discipline”, and “[Dulles’s] precepts hardly seem dated even now”.

In 2010, Robert David Steele uploaded a scanned copy (.pdf) of Srodes’s article (mirror). OCR doesn’t work well on this copy, but fortunately The Grugq already has a text file of the 73 elements. Because LOCKSS, I keep a copy of that text here. A possible further read is this 8-part blog series on the elements, written from a (self-proclaimed layman’s) U.S. patriotic perspective.

“The greatest weapon a man or woman can bring to this type of work in which we are engaged is his or her hard common sense. The following notes aim at being a little common sense and applied form. Simple common sense crystallized by a certain amount of experience into a number of rules and suggestions.

 1. There are many virtues to be striven after in the job. The greatest of them all is security. All else must be subordinated to that.
 2. Security consists not only in avoiding big risks. It consists in carrying out daily tasks with painstaking remembrance of the tiny things that security demands. The little things are in many ways more important than the big ones. It is they which oftenest give the game away. It is consistent care in them, which form the habit and characteristic of security mindedness.
 3. In any case, the man or woman who does not indulge in the daily security routine, boring and useless though it may sometimes appear, will be found lacking in the proper instinctive reaction when dealing with the bigger stuff.
 4. No matter how brilliantly given an individual, no matter how great his goodwill, if he is lacking in security, he will eventually prove more of a liability than asset.
 5. Even though you feel the curious outsider has probably a good idea that you are not what you purport to be, never admit it. Keep on playing the other part. It’s amazing how often people will be led to think they were mistaken. Or at least that you are out ‘in the other stuff’ only in a very mild way. And anyhow, a person is quite free to think what he likes. The important thing is that neither by admission or implication do you let him know.
 6. Security, of course, does not mean stagnation or being afraid to go after things. It means going after things, but reducing all the risks to a minimum by hard work.
 7. Do not overwork your cover to the detriment of your jobs; we must never get so engrossed in the latter as to forget the former.
 8. Never leave things lying about unattended or lay them down where you are liable to forget them. Learn to write lightly; the “blank” page underneath has often been read. Be wary of your piece of blotting paper. If you have to destroy a document, do so thoroughly. Carry as little written matter as possible, and for the shortest possible time. Never carry names or addresses en clair. If you cannot carry them for the time being in your head, put them in a species of personal code, which only you understand. Small papers and envelopes or cards and photographs, ought to be clipped on to the latter, otherwise they are liable to get lost. But when you have conducted an interview or made arrangements for a meeting, write it all down and put it safely away for reference. Your memory can play tricks.
 9. The greatest vice in the game is that of carelessness. Mistakes made generally cannot be rectified.
 10. The next greatest vice is that of vanity. Its offshoots are multiple and malignant.
 11. Besides, the man with a swelled head never learns. And there is always a great deal to be learned.
 12. Booze is naturally dangerous. So also is an undisciplined attraction for the other sex. The first loosens the tongue. The second does likewise. It also distorts vision and promotes indolence. They both provide grand weapons to an enemy.
 13. It has been proved time and again, in particular, that sex and business do not mix.
 14. In this job, there are no hours. That is to say, one never leaves it down. It is lived. One never drops one’s guard. All locations are good for laying a false trail (social occasions, for instance, a casual hint here, a phrase there). All locations are good for picking something up, or collecting…for making a useful acquaintance.
 15. In a more normal sense of the term “no hours,” it is certainly not a business where people put their own private arrangements before their work.
 16. That is not to say that one does not take recreation and holidays. Without them it is not possible to do a decent job. If there is a real goodwill and enthusiasm for the work, the two (except in abnormal circumstances) will always be combined without the work having to suffer.
 17. The greatest material curse to the profession, despite all its advantages, is undoubtedly the telephone. It is a constant source of temptation to slackness. And even if you do not use it carelessly yourself, the other fellow, very often will, so in any case, warn him. Always act on the principle that every conversation is listened to, that a call may always give the enemy a line. Naturally, always unplug during confidential conversations. Even better is it to have no phone in your room, or else have it in a box or cupboard.
 18. Sometimes, for quite exceptional reasons, it may be permissible to use open post as a channel of communications. Without these quite exceptional reasons, allowing of no alternative, it is to be completely avoided.
 19. When the post is used, it will be advisable to get through post boxes; that is to say, people who will receive mail for you and pass it on. This ought to be their only function. They should not be part of the show. They will have to be chosen for the personal friendship which they have with you or with one of your agents. The explanation you give them will depend on circumstances; the letters, of course, must be apparently innocent incontinence. A phrase, signature or embodied code will give the message. The letter ought to be concocted in such fashion as to fit in with the recipient’s social background. The writer ought therefore to be given details of the post boxes assigned to them. An insipid letter is in itself suspicious. If however, a signature or phrase is sufficient to convey the message, then a card with greetings will do.
 20. Make a day’s journey, rather than take a risk, either by phone or post. If you do not have a prearranged message to give by phone, never dial your number before having thought about your conversation. Do not improvise even the dummy part of it. But do not be too elaborate. The great rule here, as in all else connected with the job, is to be natural.
 21. If you have phoned a line or a prospective line of yours from a public box and have to look up the number, do not leave the book lying open on that page.
 22. When you choose a safe house to use for meetings or as a depot, let it be safe. If you can, avoid one that is overlooked by other houses. If it is, the main entrance should be that used for other houses as well. Make sure there are no suspicious servants. Especially, of course, be sure of the occupants. Again, these should be chosen for reasons of personal friendship with some member of the organization and should be discreet. The story told to them will once again depend on circumstances. They should have no other place in the show, or if this is unavoidable, then calls at the house should be made as far as possible after dark.
 23. Always be yourself. Always be natural inside the setting you have cast for yourself. This is especially important when meeting people for the first time or when traveling on a job or when in restaurants or public places in the course of one. In trains or restaurants people have ample time to study those nearest them. The calm quiet person attracts little attention. Never strain after an effect. You would not do so in ordinary life. Look upon your job as perfectly normal and natural.
 24. When involved in business, look at other people as little as possible, and don’t dawdle. You will then have a good chance of passing unnoticed. Looks draw looks.
 25. Do not dress in a fashion calculated to strike the eye or to single you out easily.
 26. Do not stand around. And as well as being punctual yourself, see that those with whom you are dealing are punctual. Especially if the meeting is in a public place; a man waiting around will draw attention. But even if it is not in a public place, try to arrive and make others arrive on the dot. An arrival before the time causes as much inconvenience as one after time.
 27. If you have a rendezvous, first make sure you are not followed. Tell the other person to do likewise. But do not act in any exaggerated fashion. Do not take a taxi to a house address connected with your work. If it cannot be avoided, make sure you are not under observation when you get into it. Or give another address, such as that of a café or restaurant nearby.
 28. Try to avoid journeys to places where you will be noticeable. If you have to make such journeys, repeat them as little as possible, and take all means to make yourself fit in quietly with the background.
 29. Make as many of your difficult appointments as you can after dark. Turn the blackout to good use. If you cannot make it after dark, make it very early morning when people are only half awake and not on the lookout for strange goings-on.
 30. Avoid restaurants, cafes and bars for meetings and conversations. Above all never make an initial contact in one of them. Let it be outside. Use abundance of detail and description of persons to be met, and have one or two good distinguishing marks. Have a password that can be given to the wrong person without unduly exciting infestation.
 31. If interviews cannot be conducted in a safe house, then take a walk together in the country. Cemeteries, museums and churches are useful places to bear in mind.
 32. Use your own judgment as to whether or not you ought to talk to chance travel or table companions. It may be useful. It may be the opposite. It may be of no consequence whatsoever. Think, however, before you enter upon a real conversation, whether this particular enlargement of the number of those who will recognize and spot you in the future is liable or not to be a disadvantage. Always carry reading matter. Not only will it save you from being bored, it is protective armor if you want to avoid a conversation or to break off an embarrassing one.
 33. Always be polite to people, but not exaggeratedly so. With the following class of persons who come to know you — hotel and restaurant staffs, taxi drivers, train personnel etc., be pleasant. Someday, they may prove useful to you. Be generous in your tips to them, but again, not exaggeratedly so. Give just a little more than the other fellow does – unless the cover under which you are working does not permit this. Give only normal tips. however, to waiters and taxi drivers, etc., when you are on the job. Don’t give them any stimulus, even of gratification, to make you stick in their minds. Be as brief and casual as possible.
 34. Easiness and confidence do not come readily to all of us. They must be assiduously cultivated. Not only because they help us personally, but they also help to produce similar reactions in those we are handling.
 35. Never deal out the intense, the dramatic stuff, to a person before you have quietly obtained his confidence in your levelheadedness.
 36. If you’re angling for a man, lead him around to where you want him; put the obvious idea in his head, and make the suggestion of possibilities come to him. Express, if necessary – but with great tact — a wistful disbelief in the possibilities at which you are aiming. “How fine it would be if only someone could… but of course, etc. etc.” And always leave a line of retreat open to yourself.
 37. Never take a person for granted. Very seldom judge a person to be above suspicion. Remember that we live by deceiving others. Others live by deceiving us. Unless others take persons for granted or believe in them, we would never get our results. The others have people as clever as we; if they can be taken in, so can we. Therefore, be suspicious.
 38. Above all, don’t deceive yourself. Don’t decide that the other person is fit or is all right, because you yourself would like it to be that way. You are dealing in people’s lives.
 39. When you have made a contact, till you are absolutely sure of your man — and perhaps even then — be a small but eager intermediary. Have a “They” in the background for whom you act and to whom you are responsible. If “They” are harsh, if “They” decide to break it off, it is never any fault of yours, and indeed you can pretend to have a personal grievance about it. “They” are always great gluttons for results and very stingy with cash until “They” get them. When the results come along, “They” always send messages of congratulation and encouragement.
 40. Try to find agents who do not work for money alone, but for conviction. Remember, however, that not by conviction alone, does the man live. If they need financial help, give it to them. And avoid the “woolly” type of idealist, the fellow who lives in the clouds.
 41. Become a real friend of your agents. Remember that he has a human side so bind him to you by taking an interest in his personal affairs and in his family. But never let the friendship be stronger than your sense of duty to the work. That must always be impervious to any sentimental considerations. Otherwise, your vision will be distorted, your judgment affected, and you may be reluctant, even, to place your men in a position of danger. You may also, by indulgence toward him, let him endanger others.
 42. Gain the confidence of your agents, but be wary of giving them more of yours than is necessary. He may fall by the way side; he may quarrel with you; it may be advisable for a number of reasons to drop him. In that case, obviously, the less information he possesses, the better. Equally obviously, if an agent runs the risk of falling into the hands of the enemy, it is unfair both to him and the show to put him in possession of more knowledge than he needs.
 43. If your agent can be laid off work periodically, this is a very good thing. And during his rest periods, let him show himself in another field and in other capacities.
 44. Teach them at least the elements of technique. Do not merely leave it to his own good judgment, and then hope for the best. Insist, for a long time at least, on his not showing too much initiative, but make him carry out strictly the instructions which you give him. His initiative will he tested when unexpected circumstances arise. Tell him off soundly when he errs; praise him when he does well.
 45. Do not be afraid to be harsh, or even harsh with others, if it is your duty to be so. You are expected to be likewise with yourself. When necessity arises neither your own feelings not those of others matter. Only the job — the lives and safety of those entrusted to you — is what counts.
 46. Remember that you have no right to expect of others what you are not prepared to do yourself. But on the other hand, do not rashly expose yourself in any unnecessary displays of personal courage that may endanger the whole shooting match. It often takes more moral courage to ask another fellow to do a dangerous task than to do it yourself. But if this is the proper course to follow, then you must follow it.
 47. If you have an agent who is really very important to you, who is almost essential to your organization, try not to let them know this. Infer, without belittling him, that there are other lines and other groups of a bigger nature inside the shadow, and that — while he and his particular group are doing fine work — they are but part of a mosaic.
 48. Never let your agent get the bit between his teeth and run away with you. If you cannot manage it easily yourself, there are always the terrible “They.”
 49. But if your agent knows the ground on which he is working better than you, always be ready to listen to his advice and to consult him. The man on the spot is the man who can judge.
 50. In the same way, if you get directives from HQ, which to you seem ill-advised, do not be afraid to oppose these directives. You are there for pointing things out. This is particularly so if there is grave danger to security without a real corresponding advantage for which the risk may be taken. For that, fight anybody with everything you’ve got.
 51. If you have several groups, keep them separate unless the moment comes for concerted action. Keep your lines separate; and within the bounds of reason and security, try to multiply them. Each separation and each multiplication minimizes the danger of total loss. Multiplication of lines also gives the possibility of resting each line, which is often a very desirable thing.
 52. Never set a thing really going, whether it be big or small, before you see it in its details. Do not count on luck. Or only on bad luck.
 53. When using couriers, who are in themselves trustworthy — (here again, the important element of personal friendship ought to be made to play its part) — but whom it is better to keep in the dark as to the real nature of what they are carrying, commercial smuggling will often provide an excellent cover. Apart from being a valid reason for secrecy, it gives people a kick and also provides one with a reason for offering payment. Furthermore, it involves a courier in something in which it is in his own personal advantage to conceal.
 54. To build this cover, should there be no bulk of material to pass, but only a document or a letter, it will be well always to enclose this properly sealed in a field dummy parcel with an unsealed outer wrapping.
 55. The ingredients for any new setup are: serious consideration of the field and of the elements at your disposal; the finding of one key man or more; safe surroundings for encounter; safe houses to meet in; post boxes; couriers; the finding of natural covers and pretext for journeys, etc.; the division of labor; separation into cells; the principal danger in constructing personal friendships between the elements (this is enormously important); avoidance of repetition.
 56. The thing to aim at, unless it is a question of a special job, is not quick results, which may blow up the show, but the initiation of a series of results, which will keep on growing and which, because the show has the proper protective mechanism to keep it under cover, will lead to discovery.
 57. Serious groundwork is much more important than rapid action. The organization does not merely consist of the people actively working but the potential agents whom you have placed where they may be needed, and upon whom you may call, if need arises.
 58. As with an organization, so with a particular individual. His first job in a new field is to forget about everything excepting his groundwork; that is, the effecting of his cover. Once people label him, the job is half done. People take things so much for granted and only with difficulty change their sizing-up of a man once they have made it. They have to be jolted out of it. It is up to you to see that they are not. If they do suspect, do not take it that all is lost and accept the position. Go back to your cover and build it up again. You will at first puzzle them and finally persuade them.
 59. The cover you choose will depend upon the type of work that you have to do. So also will the social life in which you indulge. It may be necessary to lead a full social existence; it may be advisable to stay in the background. You must school yourself not to do any wishful thinking in the sense of persuading yourself that what you want to do is what you ought to do.
 60. Your cover and social behavior, naturally, ought to be chosen to fit in with your background and character. Neither should be too much of a strain. Use them well. Imprint them, gradually but steadfastly on people’s minds. When your name crops up in conversation they must have something to say about you, something concrete outside of your real work.
 61. The place you live in is often a thorny problem. Hotels are seldom satisfactory. A flat of your own where you have everything under control is desirable; if you can share it with a discreet friend who is not in the business, so much the better. You can relax into a normal life when you get home, and he will also give you an opportunity of cover. Obviously the greatest care is to be taken in the choice of servants. But it is preferable to have a reliable servant than to have none at all. People cannot get in to search or fix telephones, etc. in your absence. And if you want to not be at home for awkward callers (either personal or telephonic), servants make that possible.
 62. If a man is married, the presence of his wife may be an advantage or disadvantage. That will depend on the nature of the job — as well as on the nature of the husband and wife.
 63. Should a husband tell his wife what he is doing? It is taken for granted that people in this line are possessed of discretion and judgment. If a man thinks his wife is to be trusted, then he may certainly tell her what he is doing — without necessarily telling her the confidential details of particular jobs. It would be fair to neither husband nor wife to keep her in the dark unless there were serious reasons demanding this. A wife would naturally have to be coached in behavior in the same way as an agent.
 64. Away from the job, among your other contacts, never know too much. Often you will have to bite down on your vanity, which would like to show what you know. This is especially hard when you hear a wrong assertion being made or a misstatement of events.
 65. Not knowing too much does not mean not knowing anything. Unless there is a special reason for it, it is not good either to appear a nitwit or a person lacking in discretion. This does not invite the placing of confidence in you.
 66. Show your intelligence, but be quiet on anything along the line you are working. Make others do the speaking. A good thing sometimes is to be personally interested as “a good patriot and anxious to pass along anything useful to official channels in the hope that it may eventually get to the right quarter.”
 67. When you think a man is possessed of useful knowledge or may in other ways be of value to you, remember that praise is acceptable to the vast majority of men. When honest praise is difficult, a spot of flattery will do equally well.
 68. Within the limits of your principles, be all things to all men. But don’t betray your principles. The strongest force in your show is you. Your sense of right, your sense of respect for yourself and others. And it is your job to bend circumstances to your will, not to let circumstances bend or twist you.
 69. In your work, always be in harmony with your own conscience. Put yourself periodically in the dock for cross examination. You can never do more than your best; only your best is good enough. And remember that only the job counts — not you personally, excepting satisfaction of a job well done.
 70. It is one of the finest jobs going. no matter how small the part you play may appear to be. Countless people would give anything to be in it. Remember that and appreciate the privilege. No matter what others may do, play your part well.
 71. Never get into a rut. Or rest on your oars. There are always new lines around the corner, always changes and variations to be introduced. Unchanging habits of work lead to carelessness and detection.
 72. If anything, overestimate the opposition. Certainly never underestimate it. But do not let that lead to nervousness or lack of confidence. Don’t get rattled, and know that with hard work, calmness, and by never irrevocably compromising yourself, you can always, always best them.
 73. Lastly, and above all — REMEMBER SECURITY.

PS. The above points are not intended for any cursory, even interested, glance. They will bear — each of them — serious attention, and at least occasional re-perusal. It is probable, furthermore, that dotted here and there among them will be found claims that have particular present application for each person who reads them. These, naturally, are meant to be acted upon straightaway.”

EOF