[Dutch] Oproep De Groene tot lekken zorginkoopcontracten via Publeaks.nl

Weekblad De Groene Amsterdammer is een deelnemer van klokkenluider-website Publeaks.nl. Die website is in september 2013 opgericht. In de colofon van De Groene staat standaard een verwijzing naar deze website:

Vertrouwelijke informatie kunt u ook naar ons sturen via publeaks.nl

In De Groene van 12 december 2013 staat de volgende oproep van de redactie:

Oproep aan Groene-lezers
Informatie over beleggingen en investeringen van zorgverzekeraars voor onderzoek naar het zorgstelselSinds augustus doen journalisten, in het kader van de masterclass onderzoeksjournalistiek onder leiding van Marcel Metze, bij De Groene Amsterdammer onderzoek naar de precieze invloed van zorgverzekeraars op de kostenontwikkelingen en financiële stromen in de zorgsector.

Om een goed begrip te krijgen van de positie van de zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel is inzicht in de beleggingen en investeringen van deze bedrijven vereist. Beleggingslijsten kunnen bijvoorbeeld zeer behulpzaam zijn. Ook niet-zorggerelateerde investeringen kunnen van belang zijn.

Mensen die toegang hebben tot deze documenten kunnen via de beveiligde website publeaks.org de inkoopcontracten uploaden. Deze website is speciaal gemaakt zodat mensen met vertrouwelijke maar maatschappelijk relevante informatie deze met journalisten kunnen delen op een veilige en anonieme basis.

Wij hopen zeer dat u ons aan informatie kunt helpen.

Is dit de eerste keer dat vanuit de media zo’n specifieke oproep wordt gedaan om documenten te lekken?

EOF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *