[Dutch] Algemeen Overleg over IVD-aangelegenheden: di 10 feb 16:30-19:30

UPDATE 2015-02-11: Highlights of Dutch parliamentary debate about upcoming bulk interception bill

Op dinsdag 10 februari 16:30-19:30 vindt een Algemeen Overleg over IVD-aangelegenheden plaats met Hennis en Plasterk. De agendapunten beloven een interessante discussie:

  1. Convenant Joint Sigint Cyber Unit (JSCU);
  2. Toezichtsrapport CTIVD inzake onderzoek door de AIVD op sociale media (rapport nr. 39);
  3. Afschrift van een brief aan de Algemene Rekenkamer over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30977, nr. 99) over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105);
  4. Aanbieding van het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD/Commissie) inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD (nr.40);
  5. Kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie evaluatie Wiv 2002 (commissie Dessens) inzake bijzondere bevoegdheden in de digitale wereld;
  6. Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over geheime malware;
  7. Afschrift van een gelijkluidende brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer betreffende een motie van het Eerste Kamerlid De Vries c.s. over kwetsbaarheden op internet;
  8. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 18 december 2014, inzake het bericht dat een advocatenkantoor door de AIVD is afgeluisterd;
  9. Aanbieding CTIVD toezichtsrapport nummer 41 inzake het onderzoek naar de activiteiten van de BVD jegens de heer R.H.G. van Duijn;
  10. Reactie op de interviews van de heer Snowden in Nieuwsuur en De Volkskrant.

Live video en live audio is beschikbaar.

Ook relevant, maar geen agendapunt voor het AO van 10 februari, is het overleg van de Europese ministers van Justitie & Binnenlandse Zaken over terrorisme tijdens een informele meeting op 29/30 januari, in Riga. In het Nederlandse verslag (.docx, Feb 9) van die vergadering zien we het volgende:

De EU Contraterrorisme-Coördinator (CTC), de heer De Kerchove, gaf aan dat de Verklaring van Parijs een goed startpunt is. Hij hoopt dat de Commissie de daar genoemde onderwerpen opneemt in de nieuwe Interne Veiligheidsstrategie. De CTC gaf aan dat internet een belangrijke rol speelt. Er moet nadrukkelijk aandacht komen voor encryptie op het internet, encryptie maakt het namelijk moeilijk illegale inhoud te onderscheppen.

(…)

(…) Belangrijke aanvullende maatregelen zijn o.a. het tot stand brengen van de publiek-private samenwerking met internetproviders met het oog op het detecteren en verwijderen van illegale inhoud. Van belang hierbij is het opstellen van een tegenboodschap en het kunnen lezen van berichten die worden geplaatst (encryptie).

Publiek-private samenwerking met internetproviders met het oog op detecteren en verwijderen van illegale inhoud is één van de 13 best practices die voortvloeien uit het Clean IT-project (2011-2013), dat was gericht op het terugbrengen van “terrorist use of the internet”. Dat beleid is al geruime tijd in ontwikkeling, en betreft een vorm van quasi-vrijwillige censuur zonder rechterlijk toezicht. Ten aanzien van encryptie per se heeft Nederland nog geen beleid of standpunt. De IVD’en mogen reeds hacken en versleuteling ongedaan maken, en het kabinet heeft gezegd het parlement begin 2015 te vragen om goedkeuring voor een hackbevoegdheid voor politie, maar het is de vraag of men verwacht met die middelen alle gegevens te kunnen ontsleutelen die men wil ontsleutelen. Alternatieve (maar extreme) middelen zouden — in theorie — kunnen zijn het verplicht afstaan van sleutels door internetbedrijven en/of het verbieden van cryptografie die de overheid niet kan omzeilen/kraken. Idealiter kunnen veiligheidsbelangen voldoende worden beschermd door bestaande bevoegdheden beter of anders in te zetten (wie het antwoord heeft, mag het zeggen).

EOF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *