[Dutch] Weerbaarheid van de samenleving: overzicht van kapitalen en voorraden (TNO, 2014)

Nuttig als referentie: tabel 4-1 uit het TNO-rapport Meetmethoden Weerbaarheid (.pdf) dat ziet op methoden voor het meten van weerbaarheid van de samenleving. Dat rapport is het resultaat van onderzoek dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd door TNO ten behoeve van de NCTV in de context van de ontwikkeling van een Nationale Weerbaarheidsmonitor. De onderzoekers onderscheiden kenmerken van een weerbare samenleving in kapitalen/voorraden, capaciteiten en vitale sectoren. Voor uitleg van die begrippen verwijs ik naar het rapport zelf, dat de moeite van het lezen waard is. Tabel 4-1 geeft het overzicht van kapitalen, met per kapitaal een indicatie van de voorraden. Om kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse uit te voeren moeten de voorraden eerst nog worden geoperationaliseerd in geschikte indicatoren.

2014-TNO-Meetmethoden-Weerbaarheid-Table4-1

EOF