[Dutch] Lijstje van reacties van organisaties op de Wiv-consultatie

Hieronder volgt een alfabetisch gesorteerde lijst van reacties die verschillende organisaties op de Wiv-consultatie hebben ingestuurd, ruw gegroepeerd naar aard van de inzender. Er zijn in totaal 557 openbare reacties; daarmee staat deze consultatie op #6 /490 van consultaties met de meeste openbare reacties (#1 is de wet natuur uit 2011, met 5428 reacties). Het aantal niet-openbare reacties c.q. het totale aantal reacties is niet bekend heb ik nagevraagd bij BZK en bleek ruim 1100 te zijn.

De CTIVD heeft haar reactie gepubliceerd na sluiting van de consultatie, en staat daarom niet in de lijst hieronder.

Zie voor alle reacties de consultatiewebsite, of, voor de techneuten, deze 11MB .tgz met alle 557 reacties + 67 .pdf-bijlagen.

 • Burgerrechtenorganisaties, ideële organisaties:
  • Reactie van Amnesty International;
  • Reactie van Bits of Freedom;
  • Reactie van Free Press Unlimited;
  • Reactie van Greenpeace International;
  • Reactie van Privacy Barometer;
  • Reactie van Privacy International (UK);
  • Reactie van Stichting Privacy First;
  • Reactie van Stichting Vrijschrift;
 • Juristen, journalisten:
  • Reactie van het College voor de Rechten v/d Mens;
  • Reactie van het Instituut voor Informatierecht (IViR);
  • Reactie van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM);
  • Reactie van de Nederlandse Orde van Advocaten;
  • Reactie van de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming;
 • Telecom, tech, private sector:
 • Vakorganisaties en belangengroepen:
  • Reactie van Dutch Hosting Provider Association (DHPA);
  • Reactie van Internet Society Nederland (ISOC);
  • Reactie van Nederland ICT;
  • Reactie van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL);
  • Reactie van VNO-NCW / MKB Nederland.

Correcties en aanvullingen zijn welkom — overigens ook inzake individuele bijdragen, zoals de reactie van Joris van Hoboken en mij. Ik heb nog niet alle reacties bekeken.

EOF