[Dutch] Schematische weergave onderzoeksopdrachtgerichte interceptie + twee tabellen uit gelekt Wiv20xx-wetsvoorstel aan RvS

Hierbij voor quick reference de onderdelen uit het via de Volkskrant gelekte Wiv20xx-wetsvoorstel aan de RvS (.pdf; mirror). Die versie van het wetsvoorstel bevat wijzigingen ten opzichte van het Wiv20xx-wetsvoorstel zoals dat op 2 juli 2015 in consultatie is gebracht. De nieuwe versie ligt op dit moment bij de RvS voor advies; daarna stuurt de regering een definitief wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Lees dit Volkskrant-artikel van Huib Modderkolk (Twitter: @huibmodderkolk) voor enkele observaties van de gelekte versie.

Hier zijn aparte .pdf’s op basis van de alles-in-één .pdf die de Volkskrant publiceerde:

Dan een “herstelde” versie, als .png, van de schematische weergave van “onderzoeksopdrachtgerichte interceptie” (in oorspronkelijk Wiv20xx-wetsvoorstel: “doelgerichte interceptie”; in Wiv2002: “ongerichte interceptie”), die in Bijlage 4 van de MvT verticaal en over twee pagina’s verspreid staat. Klik op het plaatje voor volledig formaat (3872 x 1479 pixels).

Bijlage 4 Schematische weergave onderzoeksopdrachtgerichte interceptie

Dan een .png van het overzicht van bijzondere bevoegdheden en waarborgen (bijlage 3), klik voor volledig formaat:

Bijlage 3 Overzicht bijzondere bevoegdheden en waarborgen

Dan een .png van het overzicht van wetgeving van enkele andere landen (bijlage 5), klik voor volledig formaat (N.B.: merk op dat de wetgevingsjuristen hierin ook aandacht besteden aan het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse communicatie — iets dat Duitsland/VK/Frankrijk wel doen, en het Wiv20xx-wetsvoorstel vooralsnog niet — dit overigens in tegenstelling tot de Wiv2002, waarin sigint search ex Art.26 Wiv2002 niet is toegestaan op binnenlandse (ether)communicatie):

Bijlage 5 Schematisch overzicht wetgeving van enkele andere landen

EOF

 

 

One thought on “[Dutch] Schematische weergave onderzoeksopdrachtgerichte interceptie + twee tabellen uit gelekt Wiv20xx-wetsvoorstel aan RvS

Comments are closed.